Główna O nas Klienci Kontakt z nami
Fruit of The Loom Lipault Samsonite Gadżety Odzież Porcelana Skóra Długopisy Kalendarze Notesy Promo-items Czapki
00-420 Warszawa
ul. Szara 14
tel. 22 622 90 81
godziny pracy:

poniedziałek-czwartek:
9:30 - 16.30

piątek: praca zdalna
ELWIRA STUDIO - PROFESJONALNE STUDIO REKLAMY I POLIGRAFII.
Copyright 2009-2013 www.elwira.com.pl All rigts reserved
Polityka Prywatności w AUH ELWIRA

Celem niniejszej polityki jest przedstawienie rzetelnych informacji na temat polityki ochrony danych osobowych, jaka jest stosowana w AUH ELWIRA Dariusz Płaczkiewicz.

Zasady polityki mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych, jakie Państwo przekazaliście w czasie kontaktu z nami.

AUH ELWIRA Dariusz Płaczkiewicz, z siedzibą w Warszawie 00-420, ul. Szara 14 (dalej AUH ELWIRA) będzie Administratorem Danych Osobowych i będzie je przetwarzał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie Państwa danych będzie realizowane przez AUH ELWIRA i wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług. Cele przetwarzania: obsługa transakcji sprzedaży, prowadzenie działań promocyjnych. AUH ELWIRA będzie odpowiedzialna za Państwa dane przetwarzane zgodnie z celami jakie są podstawą naszej współpracy.

Deklarujemy, że dane Państwa nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.

Uzyskane od państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania Państwa.

W wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez AUH ELWIRA proszę o kontakt pod adresem e-mail: elwira1@elwira.com.pl

Dane osobowe to wszystkie informacje jakie identyfikują lub mogą pomóc w zidentyfikowaniu osoby fizycznej.

Dane osobowe jakie będziemy od Państwa pozyskiwać to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, identyfikator komunikatora, adres IP.

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa w czasie korespondencji, rozmów telefonicznych, przy składaniu zamówień na wykonanie usług. Podanie przez klienta danych jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży z firmą AUH ELWIRA. Przetwarzamy je przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług. Państwa dane przechowujemy w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością firmy AUH ELWIRA oraz w celu realizacji zamówień.

Przekazane przez Państwa dane są niezbędne do:
• przekazania informacji o jakie Państwo się do nas zwrócili,
• zawarcia umowy,
w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody będziemy przekazywali Państwu informacje marketingowe związane z przedmiotem naszej działalności.

Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umów jakie nas wiążą.

Państwa dane będą przechowywane przez czas niezbędny do zgłoszenia roszczeń przez każdą ze stron umowy.

Państwa dane będą archiwizowane przez czas określony wymaganiami prawa.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) mają Państwo jako osoby, których dane dotyczą prawo do:
• dostępu do swoich danych- deklarujemy Państwu dostęp do Państwa danych,
• sprostowania swoich danych – proszę nas poinformować o zmianach, a my je niezwłocznie naniesiemy w naszych systemach komputerowych zgodnie z art. 15 RODO,
• usunięcia danych - na Państwa pisemny wniosek dane Państwa zostaną usunięte i nie będą przetwarzane w celach innych niż wymagana prawem zgodnie z art. 17 RODO,
• ograniczenia ich przetwarzania - na pisemny Państwa wniosek z uwzględnieniem art. 18 RODO,
• wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na Państwa pisemny wniosek z uwzględnieniem art. 21 RODO
• przenoszenia swoich danych na Państwa pisemny wniosek z uwzględnieniem art. 20 RODO.

W związku z wyrażeniem zgodny na przedstawianie informacji marketingowych będą mogli Państwo taką zgodę wycofać w każdej chwili. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Wszystkie powyższe prawa zrealizują Państwo kierując korespondencje odnośnie swoich praw na adres elwira1@elwira.com.pl.

Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez AUH ELWIRA do organu nadzorczego.

AUH ELWIRA jako Administrator Państwa danych będzie stosował środki techniczne, organizacyjne i prawne pozwalające na ich bezpieczne przetwarzanie. Dostęp do Państwa danych osobowych będą miały:
• osoby zatrudnione w AUH ELWIRA, które zostały przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i uzyskały dostęp do ich przetwarzania oraz biura księgowe, z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia danych osobowych,
• podmioty przetwarzające w zakresie niezbędnym do zapewnienia spójności i rzetelności danych, będą to firmy świadczące usługi wsparcia technicznego dla systemów, w których są przetwarzane państwa dane osobowe,
• kancelarie prawne i firmy windykacyjne, które mogą mieć dostęp do Państwa danych w przypadku dochodzenia przez AUH ELWIRA swoich roszczeń,
• organy administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa.